Förhandlingar mellan landskapen och SHM inleds – övning för att skapa en lägesbild av social- och hälsovårdstjänsterna och komma överens om utvecklingsåtgärder